(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-08-30

2014-08-29

Konkursai

Bi­ru­tė GRY­BIE­NĖ, Šiau­lių miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja
GAMINK ir balsuok
Bi­ru­tė GRY­BIE­NĖ, Šiau­lių miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Mokytoja nebereikalinga – pasklido susidorojimo nuojauta (47)

2014 m. rugpjūčio 30 d.
Tris­de­šimt dve­jų me­tų pe­da­go­gi­nį dar­bo sta­žą tu­rin­ti šiau­lie­tė lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, švie­ti­mo va­dy­bos ma­gist­rė Lai­ma Ma­la­kaus­kie­nė ant­rą kar­tą gy­ve­ni­me ta­po ne­rei­ka­lin­ga mo­kyk­lai.Šie­met Rug­sė­jo 1-oji jai bus ne šven­tė, o gi­lios nuo­skau­dos die­na. Mo­ky­to­ja spė­ja, kad iš mies­to Suau­gu­sių­jų mo­kyk­los ji at­leis­ta, kai iš­drį­so pa­pra­šy­ti Sei­mo na­rių pa­gal­bos. „Prit­rū­ko ne vie­tos mo­kyk­lo­je, o žmo­giš­ku­mo“, – įsi­ti­ki­nu­si L. Ma­la­kaus­kie­nė.Tre­čia­die­nį, li­kus...

Nuverstam direktoriui paliko tik paguodos kelionę (48)

2014 m. rugpjūčio 29 d.
Vakar Šiaulių miesto taryba iš pareigų atleido interpeliacijos sulaukusį Savivaldybės administracijos direktorių socialdemokratą Gedeminą Vyšniauską. Savivaldybei jis vadovavo dešimt mėnesių. Bet iki rugsėjo 3 dienos jam dar leista pasidžiaugti komandiruote į Gruziją.
Direktoriui dėl kompentencijos stokos interpeliaciją pareiškė 10 Tarybos narių. Tarp jų – abiejų opozicinių frakcijų ir valdančiosios „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos nariai. „Tvarkiečių“ frakcija teikė sprendimo projektą dėl G.Vyšniausko atleidimo.
„Socialdemokratai yra vyraujantys, ir kuo jiems...

30 metų „Jonis“ – tarp miesto ir kaimo (7)

2014 m. rugpjūčio 29 d.
30 metų kūrybinės veiklos jubiliejų švenčiantis ansamblis „Jonis“ – ne vien muzikinis, bet ir socialinis reiškinys. Per Lietuvą nusidriekę pirmieji muzikiniai festivaliai, originalūs rekordai ir smuklė su gyva muzika – į Šiaulius emigravusių žemaičių brolių Trijonių dėka.Grupės vadovas Pranciškus Trijonis rodo pirmąją solinę ansamblio „Jonis“ vinilinę plokštelę „Kalėdojant po Naujikus“. 20 tūkstančių tiražu 1990-aisiais Rygoje išleista plokštelė šiuo metu – antikvarinė retenybė. Beveik visą tiražą anuomet išpirko grupės gerbėjai. Jų parduodavo po 100 per vieną koncertą.
„Ant tėvo...

Šiaulių universiteto rektorius išrinktas per 1 minutę (53)

2014 m. rugpjūčio 29 d.
Vakar Šiaulių universitete susirinkusi Universiteto taryba slaptuoju balsavimu per 1 minutę išrinko naująjį rektorių – beveik dvejus metus ėjusį laikinojo rektoriaus pareigas profesorių Donatą Jurgaitį.Tarybai savo vizijas išsakė penki kandidatai: klaipėdietis socialinių mokslų daktaras, verslo konsultantas dr. Artašes Gazarian, Šiaulių universiteto laikinasis rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, Šiaulių universiteto Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto docentas dr. Alfredas Lankauskas, Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto dėstytojas doc. dr...

Sustojusioje Kražantėje rengiamas takas žuvims

2014 m. rugpjūčio 29 d.
Jau kelios dienos, kai Kelmėje per užtvanką nebėga vanduo, o pati upė atrodo tarsi sustojusi. Nesigirdi nė čiurlenimo. Upė „sustojo“, nes dėl žuvitakio įrengimo laikinai pažemintas vandens lygis.Dėl liūčių pastaruoju metu Kražantė tekėjo visa jėga, tiesiog šniokšdama. Todėl kelmiškiai nustebo, kai šią savaitę nuo užtvankos nebekrinta vanduo, o pati upė tarsi sustojo.
Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis paaiškino, jog taip atsitiko dėl vandens lygio pažeminimo. Įrenginėjamas žuvitakis. O aukštas vanduo trukdė betonavimo darbams.
Šiaulių aplinkos...

Paskelbtas naujas Šiaulių garbės pilietis

2014 m. rugpjūčio 29 d.
Jis – muzikos mokytojas ekspertas, ilgametis Šiaulių dainavimo mokyklos ir berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovas.
Nuo 1990 metų dirba Šiauliuose puoselėdamas chorinį meną. Prieš penkiolika metų inicijavo dainavimo mokyklos berniukams įkūrimą. Subrandino aukščiausio lygio berniukų ir jaunuolių chorą.
„Dagilėlis“ miestiečius džiugina koncertais, skina laurus tarptautiniuose konkursuose, garsina Lietuvą ir Šiaulius.
R. Adomaičio suburtas dainavimo mokyklos kolektyvas šiandien muzikos moko per 300 vaikų ir jaunuolių.
Chorvedys yra...

Dienos žiniosDaugiau

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Jekaterinburge sulaikytas žudikas iš Lietuvos Romas Zamolskis. Jo buvo ieškoma dešimt metų. R...

Premjeras Algirdas Butkevičius subarė pieno perdirbėjus, kurie vos Rusijai įvedus sankcijas sumažino supirkimo kainas pieno...

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos dalis vairuotojų bus laikomi...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Tuo nea­be­jo­ja klai­pė­die­tis vers­li­nin­kas Min­dau­gas Ka­ra­lius, kar­tu su bend­ra­min­čiais fi­nan­sa­vęs var­dy­no...

Rita ŽADEIKYTĖ

Antrajame „Padubysio kronikų“ numeryje, skirtingai nuo pirmojo, kuris buvo orientuotas grynai į...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pakalbėkime apie šiukšles. Ne tas, kurias nuobodžiai dėliojate iš vieno konteinerio į kitą, svarstydami: margarino plastiko dėžutė turėtų...


Šeštadienį vyks specialus ES Vadovų Tarybos posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl kandidatūrų į svarbiausius ir įtakingiausius ES...

Ko norėti iš tikrojo Putino, kai savų putinų – nors vežimu vežk. Jų nematai tik tada, kai nieko nedarai. Bet vos tik pirštą krust – būtinai...

Rūta VAINIENĖ
Paprastai krizės būna netikėtos. Netikėtai Lietuvoje sugriuvo bankai, ištiko Rusijos ir pastaroji pasaulinė finansų krizės...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Vardas – valstybinės kalbos vėliava (1)

Gimtinės sargyboje
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Tuo nea­be­jo­ja klai­pė­die­tis vers­li­nin­kas Min­dau­gas Ka­ra­lius, kar­tu su bend­ra­min­čiais fi­nan­sa­vęs var­dy­no „Rin­kis var­dą lie­tu­viš­ką“ lei­dy­bą. Klai­pė­dos ap­skri­ties dien­raš­čio „Va­ka­rų eksp­re­sas“ red­ko­le­gi­jos na­rys, ak­ty­vus lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jas ke­liau­ja po Lie­tu­vą, do­va­no­da­mas var­dy­nus. Šios do­va­nos su­lau­kė ir Šiau­liai.Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių san­tuo­kų rū­muo­se – šven­tiš­ka nuo­tai­ka. Vie­na po ki­tos po­ros įre­gist­ruo­ja san­tuo­ką. Tik su­tuok­ta Ži­vi­lės ir Eri­ko...

Kvailyste kve­pian­tis pro­jek­tas – ša­lia NA­TO ba­zės (13)

Pirmas puslapis
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė sty­gi­nio trans­por­to die­gė­jų atė­ji­mui į Pra­mo­nės par­ką. „Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog pa­ža­dė­tos fan­tas­ti­nės in­ves­ti­ci­jos kve­pia nau­jais „va­siu­kais“, bet po­li­ti­kų tai ne­sus­tab­dė. Ru­sų moks­li­nin­kas su sa­vo idė­ja po Ru­si­ją „skrai­dė“ ko­ne 40 me­tų, o „nu­tūps“ ša­lia Šiau­lių ka­ri­nio ae­rod­ro­mo, ša­lia NA­TO ba­zės.ru­ta@sk­ras­tas
„Dan­gaus ke­lio“ pro­jek­tui pri­ta­rė 18 Ta­ry­bos na­rių, prieš bal­sa­vo 4, vie­nas su­si­lai­kė.
Ta­ry­bos spren­di­mu Sa­vi­val­dy­bė įga­lio­ta pa­si­ra­šy­ti...

Akistata su šiukšlėmis pakelėje (5)

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Pakalbėkime apie šiukšles. Ne tas, kurias nuobodžiai dėliojate iš vieno konteinerio į kitą, svarstydami: margarino plastiko dėžutė turėtų atsidurti prie plastiko ir popieriaus ar į mišrių atliekų konteinerį, kur dėti foliją, o kas yra skardinė, kurioje dar ką tik aliejuje mirko tuno gabalėliai, o gal senieji gerieji šprotai?..Pasakojimą inspiravo paprastas pasivažinėjimas dviračiu.
Jeigu vaikštote tik miesto šaligatviais ir parko takeliais, problemos gal niekada nepastebėsite, nes numestus popiergalius, nuorūkas ir kitą „gėrį“, kurio rankos „nebeišlaiko“ iki...

Azartiškiausi – baravykų rinkimai (2)

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Daug me­tų dir­bau kai­muo­se laiš­ka­ne­še, tad vie­to­je pie­tų per­trau­kė­lės stab­te­lė­da­vau pa­si­tik­rin­ti, kas miš­ke užau­go, sriu­bai bent sau­je­lę pri­rink­da­vau.
La­biau­siai my­li­me Ter­ve­tės miš­kus, te­nai vi­si kam­pe­liai iš­mai­šy­ti uo­gau­jant ir gry­bau­jant. Džiu­gu, kad kai­my­nai ne­nai­ki­na taip ma­siš­kai miš­kų, nė­ra kir­ti­mų.
Gai­la žiū­rė­ti, kaip per de­šimt­me­tį pa­si­kei­tė kad ir Mon­tor­miš­kis, ge­riau­sių gry­ba­vi­mo vie­tų jau ne­bė­ra.
Šiais me­tais, kaip įpras­tai, po ke­le­tą ki­bi­rų vis par­si­ne­ša­me kaz­lė­kų...

„Šiaulių naktyse-2014“ atgijo miesto naktinis gyvenimas

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Penk­ta­die­nio nak­tis pa­si­žy­mė­jo mu­zi­kos įvai­ro­ve – skam­bė­jo gru­pės „Jo­nis“ kū­ry­bi­nės veik­los 30 me­tų kon­cer­tas, ku­rį vai­ni­ka­vo ro­ke­riai „Co­lours Of Bubb­les“, „El­nio“ fab­ri­ko plat­for­mo­je – ša­lies hip hop žvaigž­džių san­kau­pa, vy­ko de­šim­ta­sis hip hop kul­tū­ros va­ka­rė­lis. P. Vi­šins­kio aikš­tė­je vyks­ta fes­ti­va­lis „Šiau­liai jazz“.
Šeš­ta­die­nį Kaš­to­nų alė­jo­je folk­lo­ro mu­zi­kos mė­gė­jai kvie­čia­mi tryp­ti „Nak­ti­šo­kiuo­se“, skir­tuo­se Šiau­lių ge­gu­ži­nių 120-me­čiui.
Tik dvi „Šiau­lių nak­tų“ die­nas...

Į Šiaulius atskrido šeši portugalų naikintuvai

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Va­kar Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se nu­si­lei­do še­ši Por­tu­ga­li­jos KOP nai­kin­tu­vai F-16 „Figh­ting Fal­con“. Šiuo me­tu Avia­ci­jos ba­zė­je dis­lo­kuo­ta 18 nai­kin­tu­vų: Len­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ka­na­dos ir Por­tu­ga­li­jos.Še­šis po­rtu­ga­lų nai­kin­tu­vus ir jų pi­lo­tus Šiau­lių ka­ri­nia­me ae­rod­ro­me pa­si­ti­ko jun­gi­nio va­do pa­va­duo­to­jas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Afon­so Gaio­las ir Avia­ci­jos ba­zės šta­bo vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Ser­gė­jus Buit­vi­das...

Užterštos maudyklos

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Šio­se mau­dyk­lo­se gy­ven­to­jams mau­dy­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Pa­kar­to­ti­niai van­dens ty­ri­mai bus ima­mi ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Išmoktos pamokos: ES projektuose verta dalyvauti dėl rezultato, o ne dėl paramos

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Iš­mok­tos pa­mo­kos: ES pro­jek­tuo­se ver­ta da­ly­vau­ti dėl re­zul­ta­to, o ne dėl pa­ra­mos„Ne­ver­ta da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se vien dėl to, kad iš ES fon­dų bū­tų ga­li­ma gau­ti pi­ni­gų. Nes­var­bu – ar iš­lei­džia­mas li­tas yra iš ES fon­dų, ar iš pa­čios įmo­nės są­skai­tos. Vis tiek jį rei­kia iš­leis­ti tiks­lin­gai, iš anks­to pa­skai­čia­vus aiš­kius nu­ma­to­mos grą­žos ir at­si­pir­ki­mo ro­dik­lius“, – sa­ko AB „Stumb­ras“ mar­ke­tin­go di­rek­to­rius Al­gir­das Či­bu­rys.
2007-2013 m. ES pa­ra­mos lai­ko­tar­piu „Stumb­ras“...

Al­gi­man­to Gau­bo sveikinimas

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Rug­sė­jo 1-oji – di­de­lė šven­tė, ypa­tin­ga die­na. Tai nau­jų dar­bų, vil­čių, sva­jų ir pri­si­mi­ni­mų die­na. Te­gul ši die­na bus sėk­min­gas star­tas ir pir­mo­kė­liui, ir abi­tu­rien­tui, vi­siems mo­ky­to­jams, švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gų va­do­vams.
Vi­sus nuo­šir­džiai svei­ki­nu su Moks­lo ir ži­nių die­na. Lin­kiu smal­su­mo ir darbš­tu­mo, lai­mės ir svei­ka­tos, di­de­lės kant­ry­bės ir to­le­ran­ci­jos. Te­gul vi­siems mo­kyk­lo­je bū­na ge­ra, o pra­bė­gu­sios die­nos šir­dy­je pa­lie­ka tik šil­tus pri­si­mi­ni­mus. Te­gul ma­žos...

Į Šiaulių regioną kviečia atgimstantis verslas ir turizmas

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Lietuvos Šiaurėje esantis Šiaulių regionas pastaraisiais metais vystėsi itin sparčiai. 2007–2013 metais pagal Ūkio ministerijos administruojamas ES struktūrinių fondų priemones finansuoti 246 projektai. Iš jų 168 – jau baigti įgyvendinti. Šie projektai didele dalimi prisideda prie verslo ir mokslinių tyrimų plėtros, turizmo sektoriaus vystymosi bei energetinio efektyvumo didinimo.Per pastaruosius penkerius metus Šiaulių regione ypač suklestėjo verslas. Itin daug verslininkų pasinaudojo galimybe didinti įmonės produktyvumą ir eksportą pasitelkiant Ūkio...

„Kruoja“ nugalėjo „Sūduvą“

Sportas
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je (43 min.) ka­muo­lį į ma­ri­jam­po­lie­čių var­tus pa­siun­tė Da­rius Jan­kaus­kas. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je (63 min.) pa­kruo­jie­čių per­sva­rą pa­di­di­no Ne­ri­jus Ma­čiu­lis. Pa­guo­dos įvar­tį į „Kruo­jos“ var­tus per pri­dė­tą lai­ką įmu­šė Ar­mi­nas Vas­ke­la.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.
(vie­ta, ko­man­da, rung­ty­nės, per­ga­lės, ly­gio­sios, pra­lai­mė­ji­mai, įvar­čiai, taš­kai):
1. Vil­niaus „Žal­gi­ris“ 24 16 7 1 57:10 55
2. Tra­kų „Tra­kai“ 24 13 7 4 45:21 46
3. Pak­ruo­jo „Kruo­ja“ 25 13...

Geriausias draugas

Gyvenimo spalvos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Jei ke­tur­ko­jui Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­gal­bi­nin­kui bel­gų avi­ga­niui Na­tui bū­tų kur pri­ka­bin­ti me­da­lį už pa­gal­bą po­li­ci­jai, ap­do­va­no­ji­mų šis šuo grei­čiau­siai tu­rė­tų ne vie­ną. Na­tas – ne tik ne­pa­mai­no­mas pėd­se­kys, jis – iš­ti­ki­mas drau­gas sa­vo dre­suo­to­jui Pat­ru­lių rink­ti­nės Ki­no­lo­gų bū­rio va­dui Arū­nui Pet­ro­šiui.Pa­ty­ru­sio ki­no­lo­go min­tys apie žmo­gaus ir šuns bi­čiu­lys­tę, apie tai, kaip iš­si­rink­ti gy­vū­ną ir ko­kią įta­ką au­gin­ti­niui da­ro mei­lė.Su­si­tin­ka­me Šiau­lių ap­skri­ties...

Pakeliui į kalnus

Gyvenimo spalvos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Nu­va­žiuo­ta be­veik 4000 ki­lo­met­rų. Ap­lan­ky­tos sos­ti­nės Ber­ly­nas ir Vie­na. Skrie­ta svai­gi­nan­čiai ban­guo­tais ir siau­rais Aust­ri­jos Al­pių ke­liu­kais. Pės­čio­mis taip ir neį­veik­tas dau­giau nei pu­sant­ro ki­lo­met­ro aukš­čio kal­nas. Ta­čiau pa­lies­tas kva­pą gniau­žian­tis aukš­čiau­sias Eu­ro­po­je kriok­lys. Vi­sa tai – per de­šim­t die­nų.Ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu, į ku­rį til­po­me še­šie­se, grei­čiau­siai nė ne­bū­tų, jei ne prieš ke­le­tą mė­ne­sių juo­kais su­kirs­tos la­žy­bos: važiuosime–nevažiuosime. Tai­gi...

Šešiolikamečio studijos

Gyvenimo spalvos
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Ne­se­niai 17-ąjį gim­ta­die­nį šven­tęs Ber­nar­das Gar­ba­čaus­kas lai­min­gas – ru­de­nį pra­dės moks­lus Ham­bur­go mu­zi­kos ir teat­ro uni­ver­si­te­te. 13 me­tų dai­nuo­jan­tis šiau­lie­tis į uni­ver­si­te­tą priim­tas iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis: ne­su­lau­kęs pil­na­me­tys­tės ir ne­bai­gęs mo­kyk­los.Ber­nar­das Gar­ba­čaus­kas pa­sa­ko­ja, kad su­si­do­mė­ji­mas mu­zi­ka at­si­ra­do labai anksti. Vai­kys­tė­je iš­gir­dęs skam­bant mu­zi­ką, Ber­nar­das pra­dė­da­vo šok­ti ir dai­nuo­ti. Tė­vai, su­pra­tę, kad Ber­nar­dui rei­kia...

Ūkis aprūpina darbu ir duona (1)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos Ja­nau­čių kai­me ūki­nin­kau­jan­tys Eu­ge­ni­ja ir Al­gi­man­tas Žy­man­tai pa­tys nuo jau­nys­tės sky­nė­si ke­lią. Gy­ve­ni­mą, kaip pa­tys sa­ko, pra­dė­jo nuo nu­lio. Bu­vo be­že­miai. Da­bar dir­ba ke­lias­de­šimt hek­ta­rų. Že­mė, 14 mel­žia­mų kar­vių ir jų prieaug­lis ap­rū­pi­na vi­są šei­mą dar­bu ir duo­na.Pen­ke­rius me­tus jau­na Žy­man­tų šei­ma da­li­jo­si na­mais su Al­gi­man­to tė­vais.
Ūki­nin­kau­ti pra­dė­jo nuo vie­nos kar­vės, ku­rią Eu­ge­ni­ja iš sa­vo tė­vų ga­vo krai­čio. Po tru­pu­tį plė­tė ban­dą, ki­bo­si į že­mę...

Apsispręsta dėl „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimo

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Nors ir pri­pa­žin­da­mi gy­dy­to­jo ir tink­li­nio en­tu­zias­to nuo­pel­nus sa­vi­val­dai, Ta­ry­bos na­riai dėl ap­do­va­no­ji­mo tei­ki­mo bu­vo skir­tin­gų nuo­mo­nių. Pa­vyz­džiui, pri­min­ta, jog 2011 me­tais Al­gi­man­tą Pet­ro­vą Ta­ry­ba jau yra de­ra­mai pa­ger­bu­si ir įver­ti­nu­si – su­tei­kė jam Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą už il­ga­me­tę pa­siau­ko­jan­čią pro­fe­si­nę ir ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą, ug­dant aukš­to meist­riš­ku­mo spor­ti­nin­kus, tink­li­nio tra­di­ci­jų puo­sė­ji­mą ra­jo­ne.
Kel­mės...

Per sportą gali ateiti pasitikėjimas savimi

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Spor­to klu­bo „Vi­kin­gas“ tre­ne­ris Ovi­di­jus Bra­zas ste­bi­si, ko­kie „iš­ti­žę“ kar­tais bū­na šian­die­ni­niai vai­kai. Už­si­tu­pė­ję prie kom­piu­te­rių kai ku­rie ne­mo­ka net vers­tis kūl­vers­čio. Ta­čiau tre­ni­ruo­ja­mi jie po tru­pu­tė­lį at­gau­na for­mą, įgy­ja pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir lai­mi net var­žy­bas.Ovi­di­jaus Bra­zo pro­fe­si­ja vi­siš­kai ne­su­si­ju­si su spor­tu. Ir gy­ve­na jis ne iš įgy­tos pro­fe­si­nės veik­los. Už­sii­ma miš­ko vers­lu. Lais­vą lai­ką ski­ria jau­ni­mo tre­ni­ra­vi­mui. Mat, ne­ma­žai...

Kelionė laivu po Klaipėdos uostą

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Eks­kur­si­ją ve­du­si gi­dė pa­pa­sa­ko­jo apie Klai­pė­dos uos­tą, ja­me įsi­kū­ru­sias dau­giau nei 800 įvai­riau­sių fir­mų, ku­rios vyk­do su uos­tu su­si­ju­sią veik­lą. Ji pa­žy­mė­jo, kad Klai­pė­dos uos­tas – vals­ty­bi­nis, o pa­grin­di­nės Uos­to di­rek­ci­jos funk­ci­jos – už­tik­rin­ti sau­gią lai­vy­bą uos­te, rink­lia­vas iš į uos­tą at­plau­kian­čių lai­vų, sta­ty­ti, re­konst­ruo­ti kran­ti­nes, gi­lin­ti uos­to ak­va­to­ri­ją, plė­to­ti inf­rast­ruk­tū­rą.
Plauk­da­mi pa­ma­tė­me vi­sus ter­mi­na­lus, per­kė­las, prie­plau­kas, kur...

Ir dar­bas, ir ato­sto­gos Ita­li­jo­je (V)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Nors ani­ma­to­riaus dar­bo gra­fi­kas – in­ten­sy­vus, tu­rė­jo­me lais­vus sek­ma­die­nius. Per juos sten­giau­si at­si­gau­ti ir pail­sė­ti. Kar­tais su ani­ma­to­riais kep­da­vo­me mė­są ant gro­te­lių, kar­tais ke­liau­da­vo­me.
Nusp­ren­džiau ap­lan­ky­ti ir ne­to­lie­se esan­čią Ve­ne­ci­ją. Gir­dė­jau, kad va­sa­rą ten ne­žmo­niš­kai daug tu­ris­tų, to­dėl su­si­ra­dau pa­tį anks­ty­viau­sią kel­tą. Išp­lau­ku­si pu­sė še­šių ry­te, šeš­tą va­lan­dą jau bu­vau Ve­ne­ci­jo­je. Te­n pa­ma­čiau nuo­sta­bią auš­rą ir di­džiu­lę cent­ri­nę Šv...

Vėl prisipildė „Prozos aruodai“ (1)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Praė­ju­sį sek­ma­die­nį Bud­rai­čiuo­se su­reng­tas tra­di­ci­nio li­te­ra­tū­ri­nio kon­kur­so „Pro­zos aruo­dai“, skir­to ra­šy­to­jo, Že­mai­tės ir R.Bir­ži­ny­tės pre­mi­jų lau­rea­to Ig­no Vir­žin­to at­mi­ni­mui, bai­gia­ma­sis ren­gi­nys.Į li­te­ra­tū­ri­nę po­pie­tę, ku­rio­je bu­vo pa­skelb­ti kon­kur­so lau­rea­tai, su­va­žia­vo di­de­lis bū­rys kū­rė­jų ir li­te­ra­tū­ros my­lė­to­jų iš Kel­mės, Kra­žių, Šau­kė­nų, Vid­so­džio, Už­ven­čio, Kur­šė­nų, Kė­dai­nių ir ki­tų Lie­tu­vos kam­pe­lių.
Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rė li­te­ra­tų ir tau­to­dai­li­nin­kų klu­bo"Aus­tė­ja“...

Startuoja naujieji mokslo metai (1)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Po­ryt star­tuo­ja nau­jie­ji moks­lo me­tai. Nus­kam­bė­jęs mo­kyk­li­nis skam­bu­tis į kla­ses su­kvies 5162 ra­jo­no moks­lei­vius. Jau pa­va­sa­rį bu­vo nu­spręs­ta, kad ra­jo­ne nuo rug­sė­jo 1-osios ne­be­liks vie­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los.Ra­jo­no mo­kyk­lų du­ris po­ryt pra­vers 50 moks­lei­vių ma­žiau nei per­nai. Pag­rin­di­nės prie­žas­tys – pra­stė­jan­ti de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja ir tai, kad da­lis vai­kų iš­vyks­ta gy­ven­ti į už­sie­nį kar­tu su tė­vais.
Pir­mą kar­tą į mo­kyk­las šį ru­de­nį sku­bės 377...

Pašventinti nauji Radviliškio bažnyčios varpai (1)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Rad­vi­liš­kio Šven­čiau­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jos ti­tu­li­nių at­lai­dų die­ną Šiau­lių vys­ku­pas pa­šven­ti­no nau­juo­sius baž­ny­čios var­pus, ku­rių ga­my­bai au­ko­jo ir mies­tie­čiai, ir ra­jo­no vers­li­nin­kai bei įmo­nės, ki­ti ge­ra­da­riai.Vi­dur­die­nį, dar prieš šv. Mi­šias, Rad­vi­liš­kio baž­ny­čios šven­to­rius vos su­tal­pi­no žmo­nes.
At­vy­ku­sį Šiau­lių vys­ku­pą Eu­ge­ni­jų Bar­tu­lį pa­si­ti­ko Rad­vi­liš­kio Šven­čiau­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, de­ka­nas Gin­tas Sa­ka­vi­čius...

Pareigūnų akiratyje – prekeiviai kontrabanda

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Bu­tė­nų kai­me pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo vy­riš­kį, išei­nan­tį iš na­mo, ku­rio šei­mi­nin­kai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ži­nio­mis, vyk­do ne­le­ga­lią pre­ky­bą. Vy­ras ran­ko­je ne­šė­si ci­ga­re­čių pa­ke­lį. Pa­rei­gū­nams už­kal­bi­nus jį, pa­sta­ra­sis pra­si­ta­rė, jog ci­ga­re­tes „Fest“ su Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ban­de­ro­le pir­ko iš na­mo šei­mi­nin­kės.
Tu­rė­da­mi šią in­for­ma­ci­ją, Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai ap­si­lan­kė pas 39-erių me­tų bu­tė­niš­kę, ku­ri po po­kal­bio pa­tei­kė 64 pa­ke­lius ci­ga­re­čių „Fest“ ir 19 pa­ke­lių...

Dapšionyse – Dievo Apvaizdos atlaidai

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 30 d.
Šven­tą­sias Mi­šias au­ko­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Re­mi­gi­jus Ju­re­vi­čius. Sa­vo nuo­sta­bio­mis gies­mė­mis su­si­rin­ku­sių­jų šir­dis vir­pi­no Si­dab­ra­vo baž­ny­ti­nis cho­ras, va­do­vau­ja­mas var­go­ni­nin­ko ir Si­dab­ra­vo vi­du­ri­nės mo­kyk­los mu­zi­kos mo­ky­to­jo Eu­ge­ni­jaus Ja­ne­liū­no.
Po šven­tų Mi­šių baž­ny­čio­je skam­bė­jo dai­nos, ku­rias at­li­ko aš­tun­tos kla­sės mo­ki­nė Mo­ni­ka Blin­ke­vi­čiū­tė ir Bei­no­ra­vos kul­tū­ros na­mų mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas me­no va­do­vės Emi­li­jos...

Administracijos direktorius išėjo iškelta galva (1)

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Trečiadienį iš pareigų pagal paties pateiktą prašymą buvo atleistas valdančiosios koalicijos narių politinio nepasitikėjimo sulaukęs Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eligijus Dargis. Jis išėjo iškelta galva, pasakęs kalbą apie laisvą pasirinkimą, stiprybę, pacitavęs politikos ir literatūros klasikus.
Už Administracijos direktoriaus atleidimą iš pareigų jo paties prašymu balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai, išskyrus opozicijos atstovą socialdemokratą Romą Karūžną.
Jis „Šiaulių kraštui“ sprendimą susilaikyti motyvavo tuo, kad pats agitavęs E...

Grybai

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 29 d.

Prisiekė nauja Tarybos narė (4)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 29 d.
G. Brazlauskaitė pakeitė „tvarkietį“ Vidmantą Japertą, kuris atsistatydino iš Tarybos narių.
Nauja Tarybos narė pagal išsilavinimą pedagogė, dirbs Švietimo, kultūros ir sporto komitete. „Tvarkiečių“ frakcijoje vėl bus šeši nariai.
G. Brazlauskaitė yra buvusi mero patarėja, pastaruoju metu dirbo Šiaulių turizmo informacijos centro (TIC) laikinąja direktore. Šios pareigos yra nesuderinamos su Tarybos nario pareigomis, todėl G. Brazlauskaitė iš TIC išėjo.
Dabar dirba europarlamentaro Valentino Mazuronio padėjėja.
„Šiaulių krašto“ inf.

Išvykstančių britų karių dovana – pavėsinė

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Šiaulių miesto savivaldybės Sutrikusio vystymosi kūdikių namuose mažyliai ir NATO oro policijos misiją baigiantys britų kariai išbandė naują pavėsinę. Ją po darbo už savo lėšas sumeistravo patys kariai.„Šiandien prasideda antras pavėsinės gyvenimas“, – sakė Kūdikių namų direktorė Audronė Kardašienė. Prieš keletą metų šių namų darbuotojai buvo pastatę pavėsinę, kad auklytės turėtų kur pasislėpti nuo lietaus. Bet įlūžo jos stogas.
Darbuotojams kilo idėja vietoje jos pastatyti pojūčių pavėsinę. Kai į Kūdikių namus atėję britų kariai pasiteiravo, kuo galėtų padėti, atsakymas buvo aiškus: reikia pavėsinės.
Britai...

Apdovanojimas Angelu sargu

Teisėtvarka
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Apdovanojimas Angelu sarguVakar Šiaulių apskrities policijoje pagerbta šiaulietė Jelena Bogužienė. Už pagalbą išaiškinant sukčiavimą jai įteikta Angelo sargo statulėlė.Tai jau penktas šiais metais Šiaulių policijos padėkos gestas pilietiškiems gyventojams.Ponia Jelena apie savo poelgį kalba santūriai – ji tiesiog atliko savo pareigą. Moteris mano, kad taip pasielgtų kiekvienas žmogus, jei jis tik laiku suprastų esantis mulkinamas.
Angelą sargą šiaulietei įteikęs Šiaulių apskrities policijos viršininkas Rimantas Bobinas visų pareigūnų vardu padėkojo už pilietiškumą kovoje...

Olimpinių žaidinių čempionų šaknys veda į Kelmės rajoną

Sportas
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Kinijoje, Nandzingo jaunimo olimpinių žaidynių čempionais tapusių dviejų Lietuvos krepšininkų šaknys veda į Kelmės rajoną. Martynas Sajus yra kilęs iš Tytuvėnų krašto, kuriame gyvena jo tėvai, o Jono Lekšo seneliai – kelmiškiai.Čempionų artimieji po pergalingo finišo neslėpė emocijų ir tvirtino, jog labai didžiuojasi auksinę pergalę iškovojusiu jaunimu.„Sunku ir apsakyti savo būseną per paskutines, finalines rungtynes su prancūzais. Buvo gaila vaiko, kuris atrodė pavargęs, bet pergalės džiaugsmas buvo dar didesnis“, – sakė vieno iš Kinijoje, Nandzingo jaunimo olimpinėse žaidynėse...

Pagerbė neįgaliuosius lengvaatlečius

Sportas
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Šiaulių miesto savivaldybėje pagerbti Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate dalyvavę ir prizininkais tapę šiauliečiai.
Didžiosios Britanijos Svonsio mieste rugpjūčio 16–23 dienomis vykusiame čempionate dalyvavo 11 sportininkų iš Lietuvos, penki iš jų šiauliečiai: Mindaugas Bilius, Simonas Kurutis, Mindaugas Bernotas, Jonas Spudis ir Juozas Eigminas. Lietuviai iškovojo penkis medalius, į Šiaulius parvežti keturi.
M. Bilius rutulio stūmime iškovojo pirmąją vietą, diską nusviedė 49,59 metro, pagerino Lietuvos rekordą ir pelnė antrąją vietą...

Dėl do­lo­mi­to au­ko­ja­mi ra­jo­no miš­kai (7)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Mažiausiai miškingu regione laikomas Pakruojo rajonas per artimiausius 25 metus praras dar 238 hektarus miško. Tokį sprendimą priėmė rajono Taryba, paaukojusi valstybinius miškus dolomito kasybai. Dėl to beveik pusketvirto milijono litų pasipildė šalies biudžetas, o rajono žmonėms – „trupiniai nuo turtuolių stalo“.Janina VANSAUSKIENĖ
Praėjusią savaitę rajono Taryboje patvirtintas detalusis planas „Naudingųjų iškasenų gavybos karjerui „Petrašiūnai II“ praplėsti“.
Tarybos sprendimu pakeista valstybinio miško žemės, esančios virš „Petrašiūnai II“...

Valdininkams – automobiliai, ugniagesiams – šnipštas (8)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad besikreipiančiųjų į rajono Tarybą prašymai gali nugulti savivaldybės Administracijos stalčiuose adresato taip ir nepasiekę. Tai į viešumą išlindo, kai Tarybos posėdyje buvo svarstomas sprendimas Administracijai pirkti tris tarnybinius automobilius.
Tarybai buvo pateiktas savivaldybės Administracijos parengtas sprendimo projektas dėl leidimo pirkti tarnybinius automobilius: Socialinės rūpybos skyriui ir Pašvitinio bei Guostagalio seniūnijoms.
Aiškinamajame rašte Tarybos nariams nurodoma, kad toks sprendimo...

At­lie­kų aikš­te­lės ta­po šiukš­ly­nais (2)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Atliekų aikštelės tapo šiukšlynaisŠią vasarą beveik visų seniūnijų centruose esantys atliekų priėmimo punktai (APP) tapo perpildytais šiukšlynais – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) nebespėjo vežti šiukšlių. Valdininkai prakalbo apie tokių aikštelių naikinimą.
Nuo liepos vidurio redakcija iš gyventojų gaudavo po kelis skambučius per savaitę dėl perpildytų atliekų priėmimo punktų (APP). Taip yra vadinamos bendram naudojimui skirtos atliekų surinkimo aikštelės, įkurtos Lygumuose, Rozalime, Klovainiuose, Žeimelyje.
Žmonės klausė, kas atsitiko su šiukšlių vežėjais (ŠRATC – red. past.), gal jie...

„Atažlyno“ gimnazistai daina sveikins Lietuvą (3)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Rugsėjo pirmąją į šventinį renginį prie Prezidentūros Daukanto aikštėje yra pakviestas dalyvauti vaikinų ansamblis iš Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos. Čia į Laisvės diena ir Mokslo metų pradžia bus pažymėta šventiniu koncertu „Beauštanti aušrelė“.Ne tik gimnazijos, bet ir rajono pasididžiavimu laikomam ansambliui vadovauja Ingrida Tuomienė ir Aušrelė Nazarovaitė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė. Vaikinų pasirodymą ir visą koncertą transliuos nacionalinė televizija.
Dauguma ansamblyje dainuojančių gimnazistų – šiemet abiturientai. O Mantas Jokubauskas ir Gintaras...

Šaligatvis kelia pavojų

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Pakruojiečiai prašė redakcijos padėti išsiaiškinti, ar kada nors sulauks remonto šaligatvis Vytauto Didžiojo gatvėje, vedantis link miesto stadiono.
Redakcijos pašnekovai sakė, jog per dešimtmečius suskilusiomis, sutrupėjusiomis šaligatvio plytelėmis eiti mažiau saugu, nei gatvės važiuojamąja dalimi: asfaltas lygus, kojos nenusilauši, tereikia saugotis automobilių. Tuo tarpu ant šaligatvio pagriuvus galima susižaloti, dažniau juo vaikštant, plėšoma avalynė. O pašalus ir pasnigus toks šaligatvis išvis tampa spąstais pėstiesiems.
Pasak vienos pašnekovės...

Prisimintas laisvės siekis

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Skambant dainai „Bunda jau Baltija“ Pašvitinio seniūnijos salėje vykusio Baltijos kelio 25–ečio minėjimo dalyviai susikibo rankomis. Kad atmintų, kas įvyko tuomet.
Tai buvo tarsi Baltijos kelio pakartojimas jau kitoje erdvėje ir kitu istoriniu laikotarpiu – esame laisvi. Tik turime neužmiršti, kad laisvės siekėme ne tik mes, bet ir Latvija bei Estija.
Šis siekis atsispindėjo skaidrėse ir parodytame režisierės R. Stadalnikaitės filme bei surengtoje knygų parodoje bendru pavadinimu „Ir ateis ta diena“. Parodą ir skaidres parengė...

Lygumietis grybų sostine skelbtų Pakruojo kraštą

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Per praėjusią savaitę lygumietis kolekcininkas Algimantas Bartkus rado apie tris tūkstančius baravykų.Vyras grybauti leidžiasi visada vienas, į gerai žinomas grybingas vietas Norvaišių miškuose, už šešių kilometrų nuo Lygumų. Nes jo šeimynykščiai vengia miške tykančių erkių.
„Šias vietas žinau seniai, gal kokį penkiolika metų. Atrandu ir naujų. Į mišką dažniausiai važiuoju po darbo. Nevaikštau kur papuolė – patikrinu vieną, kitą, trečią „savo grybų“ vietą... Kol pasiekiu penktąją, praeina maždaug pusantros valandos, ir atsivežtasis dvidešimties litrų kibiras jau būna pilnas baravykų, kai...

Grybautojus nudžiugino baravykų šeimynėlė

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Penki jauni sveikutėliai grybai buvo suaugę vienas su kitu kotais, o du – ir kepurėlėmis. Paties mažiausiojo baravykučio kepurėlė buvo nulūžusi.
„Yra pasitaikę rasti po du ar po tris vienas su kitu suaugusius baravykus, bet penki pasitaikė pirmą kartą“, – netikėtu radiniu džiaugėsi N. Martišienė.
Martišiai, sekmadienį neatsilaikę „grybavimo karštligei“, patraukė į mišką už Linksmučių. Vietose toliau nuo kelio grybų nepasitaikė, užtat grybautojų išmintos brydės vingiavo į visas puses.
„O štai miško pakraštyje, kur, atrodytų, visai netinkama vieta...

SPORTAS (1)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Praėjusį savaitgalį pakruojiečiai minimaliu skirtumu (0:1) pralaimėjo lygos lyderiui „Žalgiriui“. Įtemptose rungtynėse abu varžovai rengė pavojingas atakas, iki pat antrojo kėlinio pabaigos nedavusias rezultatų. Žaisti futbolininkams trukdė lietus, dėl ko ne vienam ant vejos paslydusiam sportininkui reikėjo medikų pagalbos. Pergalę „Žalgiriui“ lėmė A. Veličkos įmuštas įvartis 85 rungtynių minutę.
Po šių rungtynių „Kruojos“ sąskaitoje yra dvylika pergalių, šešios lygiosios bei šeši pralaimėjimai.
x Pakruojo rajono futbolo 7x7 UAB „Kanrugėlė“ taurės pirmenybių...

Svarbiau – kvapas ir kokybė

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Iš Šiaulių į buvusią Aleknaičių mokyklą VšĮ „Arasai“ dirbtuves perkėlusi dailininkė-tekstilininkė Izolda Žagrakalienė – stilinga moteris. Tačiau menininkė, pakviesta pasisakyti apie stilių, prabilo ne apie darbužius, spalvas ar makiažą, o apie kvapus. Jie – iškalbingesni.
Rubrikos viešnia ponia Izolda nepribloškia aplinkinių brangiais kvepalais. Tai vienas iš jos pasirinktojo stiliaus bruožų.
O vis dėlto, kodėl jai svarbu kvapas?
„Pagal Leonardą da Vinči, žmogaus grožis – ne jo veide, bet akyse, kurios laikui bėgant atskleidžia vidinį grožį, – iš...

Pomidorų šiltnamyje užaugo segė

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Neįprastos formos pomidoras užaugo Adelės Poškienės, gyvenančios Plento kaime šiltnamyje. Moteris su anūkėle Skaiste jį pavadino sege.A. Poškienė, kaip ir daugelis pomidorus augina šiltnamyje. Iš jų pasirūpina ir sėklų sodinukams užsiauginti. Anot moters, šis pomidoras „užsigimė“ visiškai skirtingas, nei kiti. Apžiūrėjusios jį su anūkėle Skaiste, nusprendė, jog jis – tikra segė, puošnus, tarsi raukiniais išdabintas.
Pasidžiaugti su skaitytojais gamtos išdaiga, ponia Adelė į „Pakruojo krašto“ redakciją atsiuntė savo anūkėlę ir talkininkę Skaistę. Mergaitė visą vasarą močiutei padėjo...

Dienos populiariausi

Mokytoja nebereikalinga – pasklido susidorojimo nuojauta (47)

2014 m. rugpjūčio 30 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas


Kelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je (43 min.) ka­muo­lį į ma­ri­jam­po­lie­čių var­tus pa­siun­tė Da­rius Jan­kaus­kas. Ant­ra­ja­me...

Keturi kampai

Aštuonias dienas Pakiršinyje (Radviliškio r.) trukęs respublikinis medžio drožėjų pleneras „Devyni amatai, dešimtas badas“ pasiekė finišą...

Centas prie cento

Atolankos

Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė dailininkė Irena Ambrazienė ir Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė menotyrininkė Ernesta...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Jei ke­tur­ko­jui Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­gal­bi­nin­kui bel­gų avi­ga­niui Na­tui bū­tų kur pri­ka­bin­ti me­da­lį už...

Nu­va­žiuo­ta be­veik 4000 ki­lo­met­rų. Ap­lan­ky­tos sos­ti­nės Ber­ly­nas ir Vie­na. Skrie­ta svai­gi­nan­čiai ban­guo­tais...

Ne­se­niai 17-ąjį gim­ta­die­nį šven­tęs Ber­nar­das Gar­ba­čaus­kas lai­min­gas – ru­de­nį pra­dės moks­lus Ham­bur­go mu­zi­kos...

65 metai kartu. Tokią geležinių vestuvių sukaktį jau perkopė Stefanija ir Kazimieras Šalčiai iš Vaiguvos (Kelmės rajonas).Vaiguviškiai sakė nė...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai